Thursday, February 17, 2011

Membalas Serangan Lawan


Silat Pahaman mengajarkan pentilan dan balasan yang efektif. Serangan lawan di hindar atau dipentil (ditolak) bersamaan dengan masuknya serangan balasan yang mamatikan. Serangan ke arah lawan dapat dilakukan dengan pukulan atau geprakan ke arah bagian tubuh terlemah dari lawan.

No comments:

Post a Comment